За балета

Танцовото изкуство на древна Гърция

Танцовото изкуство на древна Гърция

Танцовото изкуство на древна Гърция, културата на древния изток и постиженията му в различните области били приети и асимилирани от античния, гръцко-римски свят. Съвременната култура във всички свои области като: наука, философия и изкуство се корени в гръцко-римската античност.

Географското положение на древна Гърция се отразило върху развитието на страната. Крайбрежието на Гърция е едно от най-богатите на пристанища. От тези пристанища древните гърци предприемали далечни морски пътешествия и установявали политически, търговски и културни връзки с останалия цивилизован свят. Древните гърци наричали страната си Елада, а себе си – елини.

Танцовото изкуство на древна ГърцияГръцкото изкуство било тясно свързано с митологията. Митът, това е своеобразен вид устно народно творчество, фантастично отражение на историческата действителност, чрез разкази за митични герои и богове. Гръцката митология се отличавала с необикновено разнообразие на сюжети. Тя се отличавала и със своя жизнерадостен характер. Древните елини проявявали активен интерес към човека. Този интерес се проявявал във всестранни грижи за физическото и духовно здраве на гръцките граждани. В специални училища, гръцките деца калявали своите тела, развивали ловкост и издържливост. На всенародни тържества за победители се считали тези, които едновременно си осигурявали първото място между гостите
и едновремено с това извоювали победи в атлетическите състезания. Победителите били награждавани с лаврови венци, в тяхна чест били издигани статуи, което говори за стремежа към хармонично развитие на човека през античността. Този активен интерес към човека в древна Гърция, се отразил в представите на гърците за техните богове. Всички богове имали човешки образ и техните функции били твърде близки до човешките.

Танцовото изкуство на древна Гърция и развитието на древногръцкия театър, както при всички народи по това време, до голяма степен било свързано с религиозните ритуали.

Гръцкото общество минава през три основни периода на развитие:

 1. Архаична Гърция – от II в. пр. Хр. до V в. сл. Хр.
 2. Градовете държави Полиси – от V – VI в. пр. Хр.
 3. Елинистична епоха – от IV в. пр. Хр. до II в. сл. Хр.

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Абонирайте се за нашия бюлетин

Снимки Във Flickr

  Свържете се с Нас

  Свържете се

  Email: zabaleta@zabaleta.bg

  Phone: 0888 777 666

  Address: София, Център 1000