За балета
 • Балетът и Романтизма

  Балетът и Романтизма пресъздават конфликта между мечтата и действителността. На балетната сцена оживяват нереални същества, чието съприкосновение със земния живот носи гибел.  Романтизма е идейно-художествено направление в изкуството, което се развило в държавите от западна Европа и северна Америка, в края на XVIII и първата половина на XIX в. Той е сложно явление и неговите…

  Виж още
 • Балетът и епохата на Просвещението

  Балетът и епохата на Просвещението са тясно свързани с характерната за XVIII в. идейната подготовка на буржоазната революция. Критиката не отминава и балета като част от културата на феодализма. Този период в историята е известен като епоха на Просвещението. Разумът, просветата и знанията се обединяват, за да освободят съзнанието на хората от абсолютизма. Просветителите–енциклопедисти критикували…

  Виж още
 • Балетът в епохата на Люли и Молиер

  Балетът в епохата на Люли и Молиер се усъвършенствал. Установени били 5-те позиции на краката и принципа en dehors. Била изработена и система за записване на танца. Открит бил пътя към драматизацията на балета. Жан Батист Люли 1632 – 1687. Той е роден във Флоренция. През 1646 г. пристига във Париж като слуга в свитата на херцог…

  Виж още
 • Балетът в края на XVII век

  Балетът в края на XVII век бил пряко свързан с управлението на френския крал Луи XIV.  Балетът в края на XVII век представлявал непрекъсната верига от балове, пирове, концерти и други развлечения, които съпътствали краля дори по време на бойни преходи. Постепенно балетите с излизания променили тематиката си. Комедийните танци изчезнали и на мода дошли…

  Виж още
 • Балетът в началото на XVII век

  През XVII век художествената култура на Франция достига своя разцвет. Абсолютната кралска власт успява да подчини недоволните феодали. Като главен стил на епохата се възцарява класицизма. В драматичния театър се появяват фигурите на Корней и Расим. Балетът през XVII век все още съществува като част от операта, обединяващ в себе си драматичния диалог, музика, живопис…

  Виж още
 • Раждането на Балета
  Раждането на Балета

  Раждането на балета било предшествано от епоха на велики преобразувания в Западна Европа. Създавали се империи от нов тип, които се стремяли да завладеят нови земи и мощ, чрез колонизация на презокеански територии. Прегрупирането на силите довело до войни и междуособици, които оказали влияние върху духовния живот на хората. Под натискът на действителността се рушал идеалът…

  Виж още
 • Танцът през епохата на Ренесанса
  Танцът през епохата на Ренесанса

  Възраждането предизвикало скок в науката, изкуството, танцът и всички области на човешкия живот. Танцът през епохата на Ренесанса имал тясна връзка с музиката. Родила се философията на хуманизма – учение за човека, като най-висш продукт на природата. Идеал станала античността с нейния всестранен интерес към човека. Интересът към Античния свят се разпрострял в литературата и творчеството…

  Виж още
 • Танцът през средновековието
  Танцът през средновековието

  Средновековието обхваща дълъг период от време (V – XV в.). Епохата се характеризира със затворените феодални натурални стопанства, в които бил съсредоточен политическия и икономически живот на времето, както и с господство на християнската религия. Особено голямо влияние придобила католическата църква, проповядваща аскетизма – пълно отричане от земните радости и стремеж единствено към небесното блаженство. Ето…

  Виж още
 • Театърът на древен Рим
  Театърът на древен Рим

  Театърът на древен Рим е антилитературен, подчертано чувствен и отговарял напълно на исканията на тълпите, които изпълвали огромните амфитеатри викайки – “хляб и зрелище”. Римските владетели удоволетворявали техните искания, за да отвлекат вниманието им от социалните и политически въпроси. Огромно място в живота на Рим по това време заемал циркът. Той бил с големи размери, правоъгълен,…

  Виж още
 • Свещените игри на Рим

  Етруските и тяхната култура оказали голямо влияние върху развитието на свещените игри на Рим. В тяхната основа залегнали традиции от бита и вярванията на римляните.  Римляните били земеделски народ и създали свои празници наречени – Сатурналии, в чест на бога на посевите Сатурн, които наподобявали гръцките Дионисиади. Сатурналиите били есенни празници, с които се отбелязвало…

  Виж още

Абонирайте се за нашия бюлетин

Снимки Във Flickr

  Свържете се с Нас

  Свържете се

  Email: zabaleta@zabaleta.bg

  Phone: 0888 777 666

  Address: София, Център 1000